Iluminat Public

Stradal, arhitectural, ornamental, festiv, sportiv,
iluminatul public oferă siguranță și confort, creează identitate, apartenență și înfrumusețează orașul.


Iluminatul Public

Facilitate urbană reglementată și standardizată, nediscriminatorie,
participă la dezvoltarea comunităților locale și reprezintă un factor de conectivitate.

Într-o piață reglementată am ales:

Rigoarea
profesională

În locul prețului cel mai scăzut, ne-am orientat către diferențierea prin calitate, viteză și responsabilitate

Iluminatul public în FLS

Profesie

FLS în lumea academică și profesională:
– membru al Comitetului Național Român pentru Iluminat (CNRI), al Patronatului Serviciilor Publice (PSP)
– membru fondator al Asociației Române pentru Iluminat (ARI)


Resurse și competențe

Certificări

Licența ANRSC clasa I
Autorizări ANRE: B, C1A, C2A
Electricieni autorizați
Specialiști în iluminat
Lighting designeri


Gestiunea iluminatului public

Cifre

> 72.000 puncte luminoase gestionate prin contracte de concesiune
2001-2018: 10 contracte de concesiune SIP pentru orașe mari din România


Standardizare

SR EN 13201

Respectare standardului în iluminat nu este opțională pentru noi.
Măsurăm, calculăm, regândim, confirmăm.


Știință, artă, profesie

Vocație

Iluminatul public nu este despre proiectoare, corpuri și stâlpi de iluminat,
ci despre Lumină, Oameni, Mediu.
Nouă ne pasă, ne place și știm cum.

Stradal

SR EN 13201 asigură toate condițiile necesare iluminării corecte pe căile de circulație pentru toate tipurile de participanți la trafic


Pietonal, velo

Pietonii și bicicliștii au nevoie de condiții speciale de iluminat pentru drumurile care le sunt rezervate.


Arhitectural

Sens, stil, identitate, perspective, conexiuni, non-invaziv, sunt câteva din dimensiunile proiectelor noastre de iluminat arhitectural.


Ornamental

Parcuri, piețe, accese pietonale, luciu de apă, mobilier urban, tot atâtea motive de ornamentare prin lumină.


Festiv

Din când în când, orașele spun povești cu lumină despre ele însele sau despre sărbătorile dragi.


Sportiv

Sportul nu e doar un dicton sau o distracție. E o procupare serioasă pentru noi ca să furnizăm lumina cea mai bună atât sportivilor cât și spectatorilor.